APLIKUJ
ViberSkypeInny


Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem danych osobowych jest Leaderteam Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kmr. Bohdana
Wrońskiego 8, 30-852 Kraków. NIP 6793113310, (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Leaderteam Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Leaderteam Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@leaderteam.com.pl

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

AKTUALNE OFERTY PRACY

Jesteśmy jedną z niewielu znanych i cenionych firm, która jest obecna na polskim i zagranicznym rynku od ponad 15 lat. Nasza wizytówka to dziesiątki obiektów zrealizowanych na terenie Polski i Niemiec.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Zbrojarz

Mile widziane całe ekipy na nowy kontrakt.

Poszukujemy także pracowników z paszportami UE.

Wymagania:

 • umiejętność posługiwania się cęgami
 • umiejętność czytania rysunku technicznego (dodatkowy atut)
 • zaangażowanie w pracę
 • dyspozycyjność
 • szybka gotowość do wyjazdu

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.
wysokie i konkurencyjne wynagrodzenie
pełną organizację wyjazdu i pobytu
bezpłatne zakwaterowanie
możliwość wypłacenia zaliczek
długoletnią współpracę
bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do pracy
bezpłatna odzież robocza
pakiet niezbędnych narzędzi do pracy

Jesteśmy jedną z niewielu znanych i cenionych firm, która jest obecna na polskim i zagranicznym rynku od ponad 15 lat. Nasza wizytówka to dziesiątki obiektów zrealizowanych na terenie Polski i Niemiec.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Murarz

Mile widziane całe ekipy na nowy kontrakt.

Wymagania:

 • zaangażowanie w pracę

 • dyspozycyjność

 • szybka gotowość do wyjazdu

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

wysokie i konkurencyjne wynagrodzenie

pełną organizację wyjazdu i pobytu

bezpłatne zakwaterowanie

możliwość wypłacenia zaliczek

długoletnią współpracę

bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do pracy

bezpłatna odzież robocza

pakiet niezbędnych narzędzi do pracy

Jesteśmy jedną z niewielu znanych i cenionych firm, która jest obecna na polskim i zagranicznym rynku od ponad 15 lat. Nasza wizytówka to dziesiątki obiektów zrealizowanych na terenie Polski i Niemiec.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Cieśla

Mile widziane całe ekipy na nowy kontrakt.

Poszukujemy także pracowników z paszportami UE.

Wymagania:

 • umiejętność posługiwania się stolarką

 • umiejętność czytania rysunku technicznego (dodatkowy atut)

 • zaangażowanie w pracę

 • dyspozycyjność

 • szybka gotowość do wyjazdu

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

wysokie i konkurencyjne wynagrodzenie

pełną organizację wyjazdu i pobytu

bezpłatne zakwaterowanie

możliwość wypłacenia zaliczek

długoletnią współpracę

bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do pracy

bezpłatna odzież robocza

pakiet niezbędnych narzędzi do pracy

Poszukujemy także pracowników na stanowiska:

 • Elektryk
 • Elektromonter
 • Pracownik torowy
 • Kaparkowy
 • Brukarz

Administratorem Danych jest Leaderteam Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kmr. Bohdana
Wrońskiego 8, 30-852 Kraków. Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Śródmieście XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000565287, NIP 6793113310, REGON
361996899, kapitał zakładowy: 205 000 zł.